Quy Định

1. Quy định về việc đăng tin

Để thuận lợi cho việc duyệt tin của , cũng như để giúp tin đăng của người sử dụng được hiển thị trên website trong thời gian sớm nhất, Khách hàng khi đăng tin xin lưu ý những điểm sau:

2. Các hành vi nghiêm cấm

Dưới đây là một phần danh sách các hành vi bị nghiêm cấm trên và trong quá trình sử dụng website Phố Đô Thị:

3. Quyền hạn của Phố Đô Thị